CLASSICAL GUITAR WEEKEND
March 9-11, 2007

Cleveland, Ohio USA

DUO MELIS - PAUL O'DETTE - XUEFEI YANG - JASON VIEAUX