30 OCTUBRE a las 19.30 horas
CASA DE CANARIAS
c/ Jovellanos n.5 Baji- derecha (Madrid)
Guitarra: Francisco Albert Ricote


C O N C I E R T O
30-Octubre-2010
(CASA DE CANARIAS)

MADRID

“HOMENAJE A QUINTÍN ESQUEMBRE”

_____________________________P R O G R A M A__________________________

DOS PRELUDIOS…………………………………………………….… Q. Esquembre

CÓRDOBA…………………………………………………………….......…..I. Albéniz

ZAPATEADO………………………………………………………….….Q. Esquembre

DANZA DEL MOLINERO……………………………………………..……M. de Falla

VALS BRILLANTE……………………………………………………... Q. Esquembre

JOTA (de “La Bruja”)…………………………………………………………. R. Chapí

ASTURIAS………………………………………………………………..…. I. Albéniz

CANCIÓN PLAYERA…………………………………………………... Q. Esquembre

Guitarra: Francisco Albert Ricote
_______________________________